SKITSO_9SKITSO_8SKITSO_7SKITSO_6SKITSO_5SKITSO_4SKITSO_3SKITSO_2SKITSO_1

Η ίδρυση

Η Τεχνική εταιρεία “ΔΟΜΕΡΓΟΝ ΕΠΕ” ιδρύθηκε από τον Θόδωρο Κοσμόπουλο το 1980 με την επωνυμία “OE ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” με σκοπό την κατασκευή κτιριακών έργων και ιδιαιτέρως κατοικίες.

Το κίνητρο

Το κίνητρο ιδρύσεως της εταιρείας ήταν η δημιουργία ενός φορέα κατασκευής αντίθετο με τη λογική και την αντίληψη της αγοράς, που χρησιμοποίησε την οικοδομή ως το όχημα μιας ανάπτυξης εύκολης και αβαθούς, αλλά συγχρόνως και γρήγορου προσωπικού πλουτισμού.
Αντιθέτως με τα προηγούμενα, εμείς θέτουμε το έργο στο κέντρο της προσοχής μας, προσφέροντας στον εργοδότη και χρήστη ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, αλλά συγχρόνως και τη χαρά ενός μοναδικού ταξιδιού που είναι η ίδια η κατασκευή.

Τα εργαλεία μας:

 •  Η τεσσαρακονταετής και πλέον εμπειρία σε κτιριακά έργα.
 • Η βαθιά γνώση του αντικειμένου, αποτέλεσμα της αναλυτικής εργασίας, της ενημερώσεως μας στα νέα προϊόντα και της υλοποίησης μελετών ιδιαίτερης ποιότητας.
 • Η επαγγελματική αυστηρότητα των στελεχών της εταιρείας μας. Η αυστηρότητα για μας αποτελεί δείκτη επαγγελματισμού.
 • Η ποιότητα επιμέρους και συνολικώς.
 • Η απόλυτη διαφάνεια της οικονομικής σχέσης με τον εργοδότη.
 • Η ‘οικονομία’ ως σύνθετη έννοια.
 • Η αισθητική στη λεπτομέρεια της κατασκευής.
 • Ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Το έργο μας 

Έχοντας την τύχη να υλοποιήσουμε μελέτες μερικών από τους σημαντικότερους έλληνες αλλά και ξένους αρχιτέκτονες, το έργο μας διακρίθηκε και αναγνωρίστηκε. 

Εταιρική εικόνα

Ίδρυση εταιρείας το 1980 από το Θόδωρο Κοσμόπουλο με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο.Ε. “ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.

Η δραστηριότητα της “ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” διακόπτεται το 1990, με τελευταίο έργο το κτίριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ στην ΠΛΑΚΑ. Έργο του αρχιτέκτονα Γιάννη Κίζη.

Ακολουθεί η μετακίνηση του κου Θόδωρου Κοσμόπουλου από το 1986 έως το 2005 αρχικώς στην ΤΕΒ Α.Ε. και ακολούθως στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ Α.Ε – ΤΕΒ Α.Ε. με αντικείμενο τη διεύθυνση κτιριακών και άλλων έργων.

Το 2006 επανιδρύεται η αρχική εταιρεία (Ο. Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) με νέα επωνυμία “ΔΟΜΕΡΓΟΝ ΕΠΕ”, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της. 

Σύσταση εταιρείας: ΦΕΚ 13463
Νόμιμη εκπροσώπηση.

Την εταιρεία νομίμως εκπροσωπεί:

α) ο κος Θόδωρος Κοσμόπουλος

β) η κα Μπούρου Διονυσία

Διεύθυνση τμημάτων:

α) κατασκευών :

 • Οικοδομικών:
  Διονυσία Μπούρου

Πολ.Μηχανικός

 • Η/Μ Εγκαταστάσεων:
  Νίκος Ντάλλες

Μηχανολόγος/Μηχανικός

β) μελετών :

Ουρανία Διαμαντοπούλου
Αρχιτέκτων

γ) λογιστηρίου :

Νίκος Διαμαντόπουλος
Οικονομολόγος

δ) διοικητικού :

Παναγιώτης Μαγαλιός
Οικονομολόγος 

Μόνιμο προσωπικό

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τους εξής συνεργάτες:

Πολιτικοί Μηχανικοί :
Δασκαλάκης  Νικόλαος

Μπούρου Διονυσία

Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί :
Αλεβίζου  Δήμητρα
Διαμαντοπούλου Ουρανία

Παπαθανασίου Βασιλική

Μηχανολόγοι/Μηχανικοί :
Εσκίογλου Μενέλαος
Ντάλλες Νικόλαος

Εργοδηγοί :
Βούλγαρης Αντώνης
Παππάς Θωμάς
Σταματιάδης Γιώργος

Τεχνολόγοι Υποδομής :
Δήμητρα Νικολαϊδη

Οικονομολόγοι :
Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Μαγαλιός Παναγιώτης

Οδηγός:
Νταλιπάι Εριόν

 Το όραμα μας

Να δημιουργήσουμε στο πεδίο που μας αναλογεί μια κατασκευαστική μονάδα πρότυπο, της οποίας τα έργα θα έχουν ηθική υπόσταση γιατί μέσω αυτών στοχεύουμε να διαμορφώσουμε περιβάλλοντα πολιτισμού όπου θα συνυπάρχουν:

α) η αυστηρή τήρηση των τεχνικών κανόνων,

β) η φροντίδα παρουσίας του ωραίου και στην παραμικρή λεπτομέρεια της κατασκευής,

γ) ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,

δ) ο σεβασμός στις αρχές των ανθρώπινων σχέσεων όπως αυτές δομούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής,

ε) η συμμετοχή μας στη διαμόρφωση ενός ανθρωπογενούς περιβάλλοντος φιλικού με το φυσικό.

Enroll to receive our Newsletters